Oktoberkveld over Fisterfjorden mot Børøyholmene og Byre

Frå Fister - foto: Jan S. Grimstad

Hytter til sals