Hjelmeland forsidebilde Trond Helgøy

Ledige jobbar

Treng du folk?

Driv du bedrift i Hjelmeland og treng fleire folk på laget?

Me kan gjerne hjelpa deg med å synleggjera dei ledige stillingane dine, og tipse aktuelle kandidatar som me kjenner til.

Send oss ein e-post


Er du på jakt etter jobb?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Hjelmeland.

Me er stadig i kontakt med bedrifter som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar.

Og treng du bustad i Hjelmeland finn du informasjon om eigedom til sals og leige her.

Send oss ein e-post eller ring oss for ein samtale om moglegheiter i Hjelmeland!

Send oss ein e-post

 • Søknadsfrist : 08.10.2023

  Likar du å jobba med mat og kunder?

  Ryfylke bakeri har stor pågang om dagen og leitar etter dyktig merdarbeidar. Er du over 18 år, har førerkort, liker å jobba med mat og kunder er dette jobben for deg. Kom innom med søknad og CV eller send på mail til post@ryfylkebakeri.no

  Les meir om stillinga

 • Søknadsfrist : 15.10.2023

  Vil du bli med på laget til Hjelmelandsbarnehagen?

  Årdal barnehage har 100 % vikariat som pedagogisk leiar frå 11.12.23 til 31.07.24 med moglegheit for å forlenge.

  I Hjelmeland kommune er det fire kommunale barnehagar fordelt på bygdene Hjelmeland, Årdal, Fister og Jøsenfjorden. Alle tilsette i barnehagane våre har fokus på vår felles visjon «Det beste for barnet». Gjennom våre felles verdiar «Respekt, Omsorg og Tryggleik» ynskjer me å gje barna gode og trygge opplevingar, ut i frå deira eigne føresetnadar og eiga utvikling.

  Søkjer deg som brenn for faget, og som gjennom ditt engasjement og fagleg grunnlag er med på å skape ein meiningsfull, spennande og utviklande kvardag for barna.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune, Årdal barnehage

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 05.10.2023


  Vil du bli med på laget til Hjelmelandsbarnehagen?

  Årdal barnehage har ledig 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeidar frå dagsdato til 31.07.24. Barnehagen har 3 avdelingar, stillinga er for tida på 0 - 3 års avdeling.

  I Hjelmeland kommune er det fire kommunale barnehagar fordelt på bygdene Hjelmeland, Årdal, Fister og Jøsenfjorden. Alle tilsette i barnehagane våre har fokus på vår felles visjon «Det beste for barnet». Gjennom våre felles verdiar «Respekt, Omsorg og Tryggleik» ynskjer me å gje barna gode og trygge opplevingar, ut i frå deira eigne føresetnadar og eiga utvikling.

  Søkjer deg som brenn for faget, og som gjennom ditt engasjement og fagleg grunnlag er med på å skape ein meiningsfull, spennande og utviklande kvardag for barna.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune, Årdal barnehage

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 01.10.2023

  På Hjelmeland får nyutdanna sjukepleiarar løn tilsvarande 10 års ansiennitet og fleire andre goder.

  Hjelmeland kommune har fleire ledige stillingar:

  • Fagsjukepleiar i heimetenesta 100 % vikariat, ledig frå 01.12.23 til 31.12.24.
  • Sjukepleiar 100 % vikariat som sjukepleiar med tiltreding snarast.
  • Helgestilling 10 % fast som sjukepleiar med tiltreding snarast.
  • Helgestilling 14 % fast som sjukepleiar, helsefagarbeidar, assistent eller sjukepleiarstudent med tiltreding snarast.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Les meir om stillinga

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2023

  Vil du bli med på laget vårt?

  Viss du har lyst til å vere ein del av eit arbeidsmiljø med mange engasjerte og dyktige kollegaer så er dette kanskje noko for deg?

  Hjelmeland kommune har ledig stiling som jordmor. Stillinga er ved helsestasjonen. Helsestasjon har to helsesjukepleierar, psykiatrisk sjukepleiar, lege, familieterapaut og fysioterapaut knytta til seg.

  Arbeidsstad vil vera ved Helsehuset i sentrum av Hjelmeland. Her er og barnevern, NAV og tannlegekontor lokalisert. Her er mange trivelige arbeidskollegaer og godt tverrfaglig samarbeid.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 01.10.2023

  Extra søker nå etter nye medarbeidarar til butikken på Sande.

  Dei har ledig ei stilling som er 70% fast.
  Dei har også ledig 3 stillingar kor arbeidstida er annenkver helg.
  Skriv kva for ein stilling du søker på i søknaden.

  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Les meir om stillinga

  Extra Hjelmeland
 • Søknadsfrist : 09.10.2023

  Me i Hjelmeland Sparebank trur på lokalsamfunnet og ynskjer å vere ei kjelde til vekst og trivsel i Ryfylke, og eit naturlig val for verksemder og privatpersonar i regionen.

  Me ser etter deg om ynskjer ein ansvarsfull og spanande leiarstilling. Her får du moglegheit til å påverka utvikling og resultat ved å sikra at strategiske val byggjer på oppdatert og god finansiell informasjon. Som ein sentral leiar i banken, vil di kommersielle innsikt bidra til å forme og integrere alle aspektar av bankens aktivitetar og disposisjonar.

  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Les meir om stillinga

  Hjelmeland Sparebank
 • Søknadsfrist : 31.12.2023

  Ønskjer du å dele din kompetanse innan helse og omsorg med oss?

  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Legga inn din CV i deira database ved å søkje på denne utlysinga. Din CV vil bli oppbevart i vår database i 6 månader. Tilsetjing på kommunale vilkår.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2023

  Ønskjer du å dele din kompetanse innan oppvekst?

  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Legga inn din CV i deiras database ved å søkje på denne utlysinga. Din CV vil bli oppbevart i vår database i 6 månader. Tilsetjing på kommunale vilkår.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2023

  Ønskjer du å dele din kompetanse innan reinhald eller Bygg og anlegg?

  Sjølv om det ikkje alltid det er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Legga inn din CV i deiras database ved å søkje på denne utlysinga. Din CV vil bli oppbevart i vår database i 6 månader. Tilsetjing på kommunale vilkår. Her kan du også leggje inn ein åpen søknad som brannkonstabel ved ein av våre brannstasjoner (Hjelmeland, Årdal, Skiftun og Jøsenfjorden).

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune