Jansen Betong AS

Jansen Betong AS

909 21 446

post@jansenbetong.no

Jansen Betong driv med alt innan betongarbeid, frå hytter til større driftsbygningar. Det meste av arbeidet er i Hjelmeland, Suldal og Strand, men dei tek også oppdrag i andre kommunar.

Noko av det dei kan hjelpe med:

  • gulvstøyp
  • forskaling
  • støyp
  • sliping
  • utsal av Mapei produkt

Jansen Betong AS starta opp i 1999. Dei har lager og kontor på Viganeset Sør, Hjelmeland.

Facebook | Jansen Betong AS

Adresse

Kontaktperson Jan Kåre Jansen

Viganeset 80
4130 Hjelmeland