Seafarm ny

SFD AS

SFD AS

988 98 023

christian@sfd.no

SFD (Seafarm Development) leverer teknologiske løysingar til tradisjonell sjøbasert oppdrett av laks og ørret.

Dei har sitt opphav i frå Hjelmelandstraktene kor deira produksjons- og vedlikehaldsanlegg ligg på Viganeset. Dei har gjennom fleire år utvikla ei robust preventiv løysing mot lakselus.

Teknisk verifisering og pilotering er gjennomført på kommersielle storskalaanlegg i perioden 2015 til 2019.

I 2020 valgte selskapet å gå kommersielt ut i markedet og opplever stor interesse frå oppdrettsnæringa.

Besøk heimesida deira.

Adresse:

Kontaktperson Christian Eritzland

Viganeset 91
4130 Hjelmeland

Seafarm komponenter
Seafarm komponenter

Slideshow Items